Znajdujesz się tutaj: asmanfinance.pl > Finanse publiczne > Czym są finanse publiczne?

Bank centralny i jego zadania

Bank centralny jest jedną z podstawowych instytucji finansowych, jakie funkcjonują w naszym kraju. Jego działalność skierowana jest przede wszystkim na dysponowanie funduszami posiadanymi przez państwo oraz przez osoby prywatne, powierzające mu je. Bank ten pełni bardzo istotną funkcję, przez co codziennie jego jednostki współpracują z najwyższymi władzami państwa, aby wspólnie móc podejmować bardzo ważne decyzje w zakresie finansów. Bankiem centralnym w Polsce jest Narodowy Bank Polski, który został założony zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Do pełnionych przez niego zadań należy przede wszystkim czuwanie kontroli nad wydatkami państwa, a tym samym przez ustanawianymi przez nie cenami, które czasami okazują się być niegodnymi z ogólnie założoną polityką finansową. Bank centralny, jaki funkcjonuje w niemal każdym kraju, sprawuje opiekę także nad tym, aby sytuacja w państwie nie została zachwiana. Pod uwagę bierze zarówno potrzeby poszczególnych obywateli, jak i państwa ogólnie, co zauważa się na przykład w emitowanym przez niego pieniądzu. Bank ten dba o to, aby gotówki nigdy nie zabrakło pomiędzy obywatelami, którzy codziennie zajmują się jej obrotem. Pod okiem państwa ma ono obowiązek czuwać nad prawidłowym przebiegiem dokonywanych transakcji gotówkowych oraz wykrywać wszelkie próby użycia fałszywego pieniądza. Bank centralny, będąc także instytucją najważniejszą w kwestii finansowej kraju, ma obowiązek także udzielać pomocy finansowej mniejszym bankom, uważanym i nazywanym banami komercyjnymi.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.