Znajdujesz się tutaj: asmanfinance.pl > Emerytura > Odkładać na emeryturę trzeba

Branżowe fundusze

Wśród funduszy inwestycyjnych łatwo zauważyć również fundusze branżowe, które skupiają się przede wszystkim na konkretnej branży. Z tego powodu zwane są czasami przemysłowymi. Jest to kolejna działalność wysokiego ryzyka. Wchodzi się w taki fundusz zazwyczaj, kiedy dany zakład czy dana branża jest w dobrym stanie, rozwija się, nie ma dużych wahań w finansach, ogółem dobrze się dzieje. Jednak obecnie mało, która gałąź przemysłu jest tak naprawdę bezpieczna. Mogą pojawić się różne zmiany, wywołane zmieniającą się koniunkturą, kryzysem, zmniejszeniem atrakcyjności branży, co momentalnie powoduje jej zachwianie i tym samym mniejsze zyski. W najbardziej radykalnych sytuacjach branża upada całkowicie i inwestorzy tylko tracą. Z tego właśnie powodu takie fundusze są trudne i ryzykowne – mogą przynieść duże zyski, gdy jest dobrze albo nagle spowodować utratę wszystkiego.

Tags: ,

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.