Znajdujesz się tutaj: asmanfinance.pl > Ubezpieczenia > Ubezpieczenia OC i AC

Jak można podzielić cła?

Cła, czyli opłaty, jakie nakładane są obywatelom wielu krajów podczas próby przewiezienia przez granice swojego kraju określonego rodzaju towarów i produktów z innych państw, charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością. Oczywiście, każdemu z nich towarzyszy jeden podstawowy cel, jaki stawia sobie państwo, czyli zwiększenie swojego budżetu, co często utożsamiane jest po prostu z chęcią zwiększenia produkcji rodzimej. Jeżeli obywatele danego kraju przede wszystkim będą chcieli kupować produkty pochodzące właśnie z obrębu jego granic, budżet państwa zdecydowanie się poprawi. Warto jednak zwrócić uwagę na istniejące rodzaje ceł, których wyróżnia się naprawdę sporo. Przede wszystkim najczęściej narzucanym na obywateli rodzajem jest cło importowe, jakie trzeba zapłacić za chęć wwiezienia określonych produktów do kraju. Bardzo ważne i powszechnie stosowane przez państwo jest także co eksportowe, będące przeciwstawnym do wymienionego jako pierwsze. W tym przypadku podatnik ma obowiązek uiszczenia określonej opłaty w formie podatku celnego podczas wywożenia określonych produktów czy towarów ze swojego rodzimego kraju. Podatek te, jak inne, ma na celu zwiększenie przywiązania do produkcji własnej oraz zwiększenia funduszy państwa. Cło eksportowe nakładane jest na wiele produktów, przede wszystkim na te, które powszechnie nie są dostępne w kraju, do którego mają zostać wwiezione. Bardzo ważnym powodem okazuje się także chęć zwiększenia produkcji krajowej, co zauważa się przede wszystkim podczas chęci eksportowania produktów, które będą wymagały jeszcze odpowiedniego przygotowania przed ich sprzedażą.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.