Znajdujesz się tutaj: asmanfinance.pl >Artykuły dla kategorii ‘Emerytury

Oszczędzanie na emeryturę

Oszczędzanie na emeryturę to jedno z najważniejszych zadań każdego, pracującego człowieka. Po latach pracy przychodzi moment, w którym niemożliwe jest już pracowanie w pełnym wymiarze godzin. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich zawodów, jednak im jest cięższy, tym bardziej chce się odpocząć. Dobrze jest mieć za co, dlatego najlepiej zawczasu rozpocząć oszczędzanie i to nie tylko w tradycyjny sposób, czyli z ZUS-em, ale również na dodatkowych kontach. Obecnie sytuacja ekonomiczna i demograficzna jest na tyle trudna, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zdać się na siebie i odłożone na boku pieniądze. To pozwala na zabezpieczenie przyszłości nie tylko sobie

Tags: ,

Liczba komentarzy 0

OFE

Otwarte fundusze emerytalne nie są już wymagane, tak jak wcześniej. Nie dostaje się ponaglenia, jeżeli nie wybierze się go w kilka tygodni po rozpoczęciu pierwszej pracy. Działanie otwartego funduszu nie jest komplikowane. Podobnie jak w przypadku ZUS tak i w ich przypadku niezbędne jest odprowadzanie do nich pewnych składek. Są one znacznie mniejsze, niż do instytucji państwowej, wiec zgromadzona suma nie rośnie szybko, lecz można spodziewać się, że po wielu latach pracy będzie bardziej imponująca. OFE prowadzone są przez banki i każda osoba może wybrać taki, który najbardziej jej pasuje. Dzięki temu można dostosować OFE do swoich własnych potrzeb. Nie wszystkim

Liczba komentarzy 0

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to główna instytucja związana z emeryturami. Jego zadaniem jest obsługa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury, czyli świadczenia są wypacane ze składek, które pojawiają się w funduszu w ramach składek emerytalnych odprowadzanych z pensji każdego pracownika, pracującego na umowie o pracę. Sam system wpłat i wypłacania emerytur działa na tzw. umowie pokoleniowej. Zakłada ona, że jedno pokolenie, to młodsze, będzie zarabiało zarówno na siebie, jak i na osoby które nie mogą już wykonywać pracy, ze względu na posiadany przez nich wiek. ZUS czuwa nad tym, żeby nie dochodziło do nieścisłości i aby środki były wypłacane w s

Liczba komentarzy 0