Znajdujesz się tutaj: asmanfinance.pl >Artykuły dla kategorii ‘Fundusze

Branżowe fundusze

Wśród funduszy inwestycyjnych łatwo zauważyć również fundusze branżowe, które skupiają się przede wszystkim na konkretnej branży. Z tego powodu zwane są czasami przemysłowymi. Jest to kolejna działalność wysokiego ryzyka. Wchodzi się w taki fundusz zazwyczaj, kiedy dany zakład czy dana branża jest w dobrym stanie, rozwija się, nie ma dużych wahań w finansach, ogółem dobrze się dzieje. Jednak obecnie mało, która gałąź przemysłu jest tak naprawdę bezpieczna. Mogą pojawić się różne zmiany, wywołane zmieniającą się koniunkturą, kryzysem, zmniejszeniem atrakcyjności branży, co momentalnie powoduje jej zachwianie i tym samym mniejsze zyski. W najbardziej

Tags: ,

Liczba komentarzy 0

Wartościowe akcje

Akcje to dobry sposób na posiadanie dodatkowych dochodów. Niektórzy mają ich wiele, niektórzy tylko po jednej, w zależności od tego, jak udało się im je zakupić. Nie każda akcja jest równa akcji, ponieważ opłacają się przede wszystkim takie, które związane są z przedsiębiorstwami dochodowymi, rozwijającymi się i tym samym generującymi duże zyski, z których akcjonariusze mogą skorzystać. Mówiąc o akcjach trzeba pamiętać, że są to papiery wartościowe, najbardziej znane, które posiadają prawa majątkowe i niemajątkowe. W przeciwieństwie do obligacji, akcjonariusz ma pewne prawa do uczestniczenia w spółce, która je wydała. W zależności od rodzaju akcji

Liczba komentarzy 0

Obligacje

Obligacje, chociaż nie są wymysłem ostatnich lat nadal są popularne i posiadane przez wiele osób. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie przedsiębiorców ani firm, obligacje posiadają również osoby całkiem prywatne, które decydują się na zarabianie w taki sposób. Same obligacje to również papiery wartościowe, tak samo jak akcje. Są wystawiane przez emitenta, który uznaje się tym samym za dłużnika osób, które posiadają obligację. W ramach tego zobowiązania wypłaca osobom lub osobie posiadającej obligacje odpowiednie świadczenia, które mogą mieć różną wysokość i częstotliwość wypłat. Chociaż niektórzy chcieliby traktować obligacje na równi z akcjami, je

Liczba komentarzy 0