Znajdujesz się tutaj: asmanfinance.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki

Opłata skarbowa

Państwo pobiera od obywateli bardzo wiele opłat, które dotyczą jakiejkolwiek formy kontaktu z jego przedstawicielami, na przykład z pracownikami poszczególnych instytucji i organów publicznych, co zauważa się przede wszystkim w przypadku nakładanej na obywateli opłaty skarbowej. Dotyczy ona tych obywateli, którzy potrzebują skorzystać z pomocy określonych urzędów państwowych, jak na przykład urzędy poszczególnych jednostek terytorialnych czy urzędy o charakterze mniej ogólnym. W przypadku ubiegania się o wydanie jakiegokolwiek dokumentu, do czego uprawnione są poszczególne jednostki, obywatel może spodziewać się, że będzie musiał uiścić opłatę skarbową, wy

Liczba komentarzy 0

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy, obok podatku określanego mianem cła, jest jedną z form zwiększania budżetu państwa poprzez kontrolowanie granic. Powszechnie stosuje go się podczas przekraczania granic tych państw, które nie należą do Unii Europejskiej, o czym należy pamiętać. Podatek akcyzowy pobierany jest przede wszystkim od chęci przeważenia tych towarów oraz produktów, które powszechnie zostały uznane za niebezpieczne i szkodliwe, w tym przede wszystkim w odniesieniu do kwestii zdrowotnej. Oznacza to więc, że państwo pobiera dodatkową opłatę podczas chęci przewozu poza granice danego kraju wszelkiego rodzaju papierosów czy używek. Z reguły podatek akcyzowy nakładany jest

Liczba komentarzy 0

Jak można podzielić cła?

Cła, czyli opłaty, jakie nakładane są obywatelom wielu krajów podczas próby przewiezienia przez granice swojego kraju określonego rodzaju towarów i produktów z innych państw, charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością. Oczywiście, każdemu z nich towarzyszy jeden podstawowy cel, jaki stawia sobie państwo, czyli zwiększenie swojego budżetu, co często utożsamiane jest po prostu z chęcią zwiększenia produkcji rodzimej. Jeżeli obywatele danego kraju przede wszystkim będą chcieli kupować produkty pochodzące właśnie z obrębu jego granic, budżet państwa zdecydowanie się poprawi. Warto jednak zwrócić uwagę na istniejące rodzaje ceł, których wyróżnia si

Liczba komentarzy 0