Znajdujesz się tutaj: asmanfinance.pl > Emerytura > Jak wypracować wysoką emeryturę?

Kontakt banku centralnego z państwem

Bankiem centralnym, najważniejszym w naszym kraju, jest Narodowy Bank Polski, który współpracuje w ścisłym kontakcie z władzami państwa, które odpowiedzialne są za sprawowanie opieki nad finansami – zarówno wydatkami, jak i dochodami. Skarb państwa, jaki jest mu powierzony pod opiekę, powinien być przez niego bardzo dobrze strzeżony, a w przypadku konieczności i zezwolenia, także wykorzystywany. Oznacza to, że bank centralny w jakimkolwiek państwie ma ogromny wpływ na ogólny stan jego budżetu, ponieważ decyduje przede wszystkim o wydatkach państwa oraz zatwierdza te, które powstały z inicjatywy osób rządzących. Bardzo często zauważalną funkcją banku centralnego na tle państwa jest pośredniczenie w transakcjach, jakie zawierane są między poszczególnymi jednostkami państwowymi, a bankami centralnymi funkcjonującymi w innych krajach. Bank centralny ma obowiązek czuwać nad prawidłowym przebiegiem ich spotkań, prowadzonych dyskusji oraz ostatecznie zawieranych umów, którym towarzyszy wymiana finansowa. Jeżeli bank centralny nieodpowiednio sprawuje powierzone mu zadania, może wywołać wiele negatywnych konsekwencji, które znacząco wpłyną na finalny budżet państwa. W takiej sytuacji możliwe będzie zauważenie szybkiego powiększenia się długu publicznego, czyli zmniejszenia pewności finansowej danego państwa, do uniknięcia czego dążą wszyscy przedstawiciele i pracownicy banku z zakresu finansów.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.