Znajdujesz się tutaj: asmanfinance.pl > Waluty > Jak obniżyć ratę kredytu we franku szwajcarskim

Rodzaje zasiłków

W niektórych sytuacjach niezbędne jest ludziom wsparcie ze strony państwa. Są to zazwyczaj sytuacje trudne, które nie pozwalają uzyskiwać dochodów wystarczających do zaspokajania podstawowych potrzeb. W takich momentach przyznawane są zasiłki, czyli świadczenia pieniężne. Wypłaca je państwo albo gminy, które zobowiązane są do roztaczania pewnej opieki nad swoimi obywatelami.
Ze względu na to, że sytuacje życiowe są różne i wymagają różnorodnej pomocy, różne są także rodzaje zasiłków. Można wyróżnić przede wszystkim zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, stało, okresowy. Świadczeniem pieniężnym jest także emerytura wypłacana z ZUS. Nie jest to zasiłek, w pełnym rozumieniu tego słowa, lecz jest niezbędny dla osób, w określonym wieku.
Nie da się ukryć, że zasiłki nie są szczególnie wysokie i sam zasiłek nie ma możliwości utrzymać rodziny, jednak dla osób, które są w trudnym położeniu każda suma jest cenna. Pozwala przetrwać ciężki czas, pomóc w nauce lub w poszukiwaniu pracy. W zależności od rodzaju zasiłku są one przyznawane na dłuższy lub krótszy czas.

Tags: ,

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.