Znajdujesz się tutaj: asmanfinance.pl >Posts Tagged ‘anonimowy donos do us

Branżowe fundusze

Wśród funduszy inwestycyjnych łatwo zauważyć również fundusze branżowe, które skupiają się przede wszystkim na konkretnej branży. Z tego powodu zwane są czasami przemysłowymi. Jest to kolejna działalność wysokiego ryzyka. Wchodzi się w taki fundusz zazwyczaj, kiedy dany zakład czy dana branża jest w dobrym stanie, rozwija się, nie ma dużych wahań w finansach, ogółem dobrze się dzieje. Jednak obecnie mało, która gałąź przemysłu jest tak naprawdę bezpieczna. Mogą pojawić się różne zmiany, wywołane zmieniającą się koniunkturą, kryzysem, zmniejszeniem atrakcyjności branży, co momentalnie powoduje jej zachwianie i tym samym mniejsze zyski. W najbardziej

Tags: ,

Liczba komentarzy 0

Czym jest fundusz?

Od czasu do czasu, czy to w bankach czy to w wiadomościach telewizyjnych pojawia się słowo: fundusz. Mniej więcej wiadomo czym jest, chociaż nie do końca. Dlatego warto zaznaczyć, że popularne fundusze inwestycyjne to możliwość wspólnego inwestowania w konkretne rzeczy, choć nie tylko. Fundusz działa na zasadzie zbierania, lokowania, pieniędzy na wspólny cel, przez różne osoby. Są fundusze, do których może przystąpić każdy, jak również takie, które dotyczą jedynie określonych osób lub osób, które mają odpowiednią sumę pieniędzy do wejścia do gry. Z zainwestowanych środków osiąga się z czasem korzyści finansowe wynikające z zapisów w umowie, jak rów

Tags: ,

Liczba komentarzy 0

Dla kogo rynek Forex

Rynek Forex istnieje od dobrych kilkunastu lat. Początkowo inwestować na tym rynku mogły przede wszystkim duże instytucje finansowe. W chwili obecnej praktycznie każdy kto tylko chce może inwestować swoje pieniądze na tym jednym z największych rynków finansowych na świecie. Największym bowiem wartość inwestycji na rynku Forex oblicza się dzisiaj na 4 biliony dolarów dziennie. Gra na foreksie opiera się głównie na spekulacji. Przewidujemy czy też opracujemy to jaką wartość osiągnie dana waluta w stosunku do drugiej. Jeśli uważamy, że kurs złotego w stosunku do euro ulenie zmianie, czyli złoty się umocni możemy zdecydować się na wymianę. Miejsce, w którym doko

Tags: ,

Liczba komentarzy 0